Loading

Prof.Dr.

Ömer Faruk TUTKUN

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

otutkun@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Tutkun, OF; - Prospective Teacher's Communication Skills Level: Intellectual, Emotional and Behavioral Competencies - ANTHROPOLOGIST - Vol.19 - pp.665 - ISSN : 0972-0073 - English - Article - 2015 - WOS:000357542600011
2 Tutkun, O. F. ve Ozturk, B. - The effect of GeoGebra mathematical software to the academic success and the level of Van Hiele geometrical thinking. - International Journal of Academic Research Part B, Master Journal List (ISI-Thomson Reuters, USA). - Vol.5.4 - pp.22 - DOI : DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.3 - 2013
3 Tutkun, Ö. F. - Internet access, use and sharing levels among students during the teaching-learning process - The Turkish Online Journal of Educational Technology. - Vol.10.3 - pp.152 - 2011
4 Tutkun, OF - INTERNET ACCESS, USE AND SHARING LEVELS AMONG STUDENTS DURING THE TEACHING-LEARNING PROCESS - TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY - Vol.10 - pp.152 - ISSN : 1303-6521 - English - Article - 2011 - WOS:000294161700017
5 Tutkun, Ö. F. - A descriptive study on psychopathology of women in Turkey: implications for education reform. - International Journal of Educational Reform - Vol.15 - pp.164 - 2006 - SAU
6 Karabev, B. ve Tutkun, Ö. F. - Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı taşıdıkları kalıp yargılar - bilig, - Vol.18 - pp.1 - 2001 - SAU
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ömer F Tutkun, Duygu Gür Erdoğan and Zeynep DemirtaşÖMER FARUK TUTKUN; DUYGU GÜR ERDOĞAN; ZEYNEP DEMİRTAŞ; - The Opinions of Students toward Curriculum of Distance Education Non-Thesis Master - International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.6 (2) - pp.307-318 - ISSN : 1309-2707 - DOI : http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.02.005 - 2014
2 Okay, S. ve Tutkun, Ö. F. - Factors effecting leisure time activities according to vocational high school students - The Online Journal of Science and Technology - Vol.3.1 - pp.23 - 2013
3 Tutkun, Ö. F., Güzel, D., Köroğlu, M. ve İlhan, H. - Bloom’s revized taxonomy and critics on it. - The Online Journal of Counseling and Education, - Vol.1.3 - pp.23 - 2012
4 Arısoy, P. ve Tutkun, Ö. F. - Case about orientation of primary school students to out-of-school time activities - Procedia-Social and Behavioral Sciences - Vol.55 - pp.1027 - 2012
5 Ömer F TUTKUN, Betül ÖZTÜRK, Zeynep DEMİRTAŞ - Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımları ve Etkililiği - Journal of Educational and Instructional Studies in the World - Vol.1 - pp.133 - ISSN : 2146-7463 - Kasım - 2011
6 Harman, A. ve Tutkun, Ö. F. - Attitude of prospective teachers’ towards violence. - International Online Journal of Educational Science, - Vol.3.1 - pp.67 - 2011 - SAU
7 Akdağ, N. ve Tutkun, Ö. F. - The effect of drama method on achievement level in English teaching: knowledge, comprehension and application levels. - International Journal of Human Sciences - Vol.7 - pp.824 - 2010 - M-SAU-191
8 TUTKUN, O.F. - ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МИРУ (BARIŞ KÜLTÜRLÜ EĞITIM PROGRAMI) - ЖУРНАЛ ВЕСТНИК КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (KIRGIZ MILLI ÜNIVERSITESI JARIKÇI DERGISI) - Vol.4 - pp.52 - 2006 - SAU
9 Tutkun, Ö. F. - Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesindeki Türkiyeli öğrencilerin uyum sorunları - Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, - Vol.15 - pp.255 - 2006 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Gür-Erdoğan, D., Arslan, SÖMER FARUK TUTKUN; ZEYNEP DEMİRTAŞ; DUYGU GÜR ERDOĞAN; SERHAT ARSLAN; - Bloom Orijinal Bilişsel Alan Sınıflaması ile Yenilenmiş Sınıflamanın Karşılaştırılması - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal) - Vol.3 (10) - pp.350-359 - 2015
2 Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Arslan, S., Gür-Erdoğan, DÖMER FARUK TUTKUN; ZEYNEP DEMİRTAŞ; SERHAT ARSLAN; DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler Ve Değişiklikler. - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) - Vol.(32) - pp.57-62 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2684 - 2015
3 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Levels of Visual Mathematics Literacy Self-Efficacy  Perception of the Secondary School Students  - Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER) - Vol.8 - pp.19-27 - ISSN : 2146 – 684X - 2014
4 Tutkun,O.F, Erdoğan Gür, D. - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Öğretim Elemanlarını Yeterlikleri - Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi - Vol.30 - pp.1 - ISSN : 1694-528X - Mayıs – Haziran - 2012
5 Okay, S. . ve Tutkun, Ö. F. - Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış - Sakarya Uuniversity Journal of Education - Vol.1.3 - pp.14 - 2012
6 TUTKUN, O.F. - 21. YÜZYILDA EĞİTİM PROGRAMININ FELSEFİ BOYUTLARI - GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - Vol.30.3 - pp.993 - 2010 - SAU
7 TUTKUN, O.F.;AKSOYALP, Y. - 21. YÜZYILDA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME EĞİTİMİ PROGRAMININ BOYUTLARI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - Vol.24 - pp.361 - 2010 - SAU
8 TUTKUN, O.F.;AKSOYALP, Y. - 21. YÜZYILDA EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEDE YÖNELİM, KAVRAM VE ANLAYIŞLAR - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ - pp.156 - BAHAR - 2010 - SAU
9 Tutkun, ÖF, Koç, M - Mesleklere Atfedilen Kalıp Yargılar - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi - Vol.41 - pp.255 - 2008 - SAU
10 TUTKUN, O.F. - ORGANİZASYONLARIN İNSAN HAKLARI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ - TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, - Vol.8.1 - pp.43 - 2004 - SAU
11 TUTKUN, O.F.;KOÇ, M. - ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA VE YASAL DÜZENLEMELER - EGE EĞİTİM DERGİSİ - Vol.3.2 - pp.11 - 2003 - SAU
12 TUTKUN, O.F. - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME - N.Ü.E.F. EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ - Vol.2.2 - pp.53 - 2003 - SAU
13 Tutkun, Ö. F. - Avrupa birliği katılım sürecinde öğretmen yetiştirmede yeni yönelimler. - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.7.1 - pp.23 - 2003
14 TUTKUN, O.F.;KÖKSAL, A.E. - OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - Vol.8 - pp.216 - 2002 - SAU
15 TUTKUN, O.F.;KÖKSAL, A.E. - ). 2001-2010 DÜNYA ÇOCUK ON YILI: ÇOCUK HAKLARINDA ALINAN YOL - . KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ - Vol.28 - pp.14 - 2002 - SAU
16 TUTKUN, O.F.;KOKSAL, A.E. - ÜÇÜNCÜ BİN YILDA DÜNYADA BARIŞ KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ - N.Ü.E.F. EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ - Vol.1.1 - pp.24 - 2002 - SAU
17 KOÇ, M.;ŞAR, A.H.;TUTKUN, O.F. - 15-21 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERDE DEPRESYON VE GELECEĞE AİT UMUTSUZLUK - N.Ü.E.F. EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ - Vol.1.1 - pp.13 - 2002 - SAU
18 YILDIRIM, A.;KOÇ, M.;TUTKUN, O.F. - PSİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KAVRAMLARA ATFETTİKLERİ ANLAMLAR - N.Ü.E.F. EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ - Vol.1.1 - pp.1 - 2002 - SAU
19 KOKSAL, A.E.;TUTKUN, O.F. - DÜNYA MİRASINI GENÇLER KORUYACAK: DÜNYA MİRASINI KORUMA GENÇLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI - EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ - Vol.44 - pp.22 - 2002 - SAU
20 TUTKUN, O.F.;KÖKSAL, A.E. - DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADININ İNSAN HAKLARI. KADINSIZ DEMOKRASİ - KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ - Vol.18 - pp.36 - 2001 - SAU
21 Koç, M, Tutkun, F - Görme Özürlü Bireylerin Benlik Kabulünü Yükseltmede Rasyonel Duygusal Terapinin Etkisi - Eğitim Araştırmaları Dergisi - Vol.5 - pp.96 - 2001 - SAU
22 Koç, M, Tutkun, ÖF, Okur, O - Özel Eğitim (Beden Eğitimi) Sınavına Giren Öğrencilerin Sınavı Açıklama Biçimleri İle Sınavı Başarmaları Arasındaki İlişki - Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi - Vol.3 - pp.14 - 2001 - SAU
23 Tutkun, ÖF, Koç, M - Öğretim Teknolojileri ev Materyal Geliştirme Dersinin Hedeflerine Ulaşma Derecesi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.3 - pp.419 - 2001 - SAU
24 Koç, M, Tutkun, ÖF - Polislerin Stresle Başa Çıkma Yolları - Polis Dergisi - Vol.27 - pp.95 - 2001 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Tutkun, Ö. F. ve Aksoyalp, Y. - 21. yüzyıl öğretmeni. - Yaşam Boyu Eğitim Dergisi - Vol.1.2 - pp.9 - 2012
2 Tutkun, Ö. F. - Okul. - Yaşam Boyu Eğitim Dergisi - Vol.1.1 - pp.9 - 2012
1.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Tutkun, Ö. F. - Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri - 51 Niğde Haber - 3 Eylül - 2001
2 Tutkun, Ö. F. - Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri - Hamle Gazetesi - 1 Eylül - 2001
3 Tutkun, Ö. F. - Kendine Güven Başarıyı Etkiliyor - BESYO Bülteni - Aralık - 2000
4 Tutkun, Ö. F. - Üniversitenin Sosyo-Ekonomik Değişime Etkisi: Niğde Üniversitesi Örneği - Hamle Gazetesi - 31 Ekim - 2000
5 Tutkun, Ö. F. - A primary school trip and interview - Pittsburgh Post-Gazette - February 11 - 1998
6 Tutkun, Ö. F. - A primary school trip and interview - Tribune-Review Local - February 11 - 1998
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ZEYNEP DEMİRTAŞ; - Sakarya Üniversitesi lisans düzeyindeki derslerin öğrenme çıktılarının incelenmesi - 2014
2 ZEYNEP DEMİRTAŞ; - Sakarya Üniversitesi lisans düzeyindeki derslerin öğrenme çıktılarının incelenmesi - 2014
3 Tutkun, Ö. F. ve Kurt Katman, A. ÖMER FARUK TUTKUN; - Teachers’ views related to the effectiveness of in-service training programs in primary schools - 2014
4 ZEYNEP DEMİRTAŞ; - Sakarya Üniversitesi lisans düzeyindeki derslerin öğrenme çıktılarının incelenmesi - 2013
5 ZEYNEP DEMİRTAŞ; - Sakarya Üniversitesi lisans düzeyindeki derslerin öğrenme çıktılarının incelenmesi - 2013
6 Eskicumalı, A., Tutkun, Ö. F., Demirtaş, Z., Arslan, S, ve Gür Erdoğan, D. - Analyzıng Learnıng Outcome Of Undergraduate Courses In Sakarya Unıversıty. - 12-14 December 2013 - 2013
7 Tutkun, Ö. F. ve Eskicumalı, A. - Medreselerde Nitelik: Nizamiye Medresesi Eğitim Programında Disiplinler. - 12-14 December - 2013
8 Eskicumalı, A., Tutkun, Ö. F. ve Hamedoğlu, M. A. - Milli eğitimden evrensel öğretime: Tarihsel gelişim süreci içinde Milli eğitim kavramına yüklenen anlamlar. - 29 Mayıs-5 Haziran - 2011
9 TUTKUN, Ö.F., ÖZTÜRK, B. ve DEMİRTAŞ, Z. - Matematik Öğretiminde Bilgisayar Yazılımları ve Etkililiği - 27-29 Nisan - 2011
10 ÖZTÜRK, B., TUTKUN, Ö.F. ve DEMİRTAŞ, Z. - Matematik Öğretiminde Matematik Yazılımları: Dinamik Geometri ve Bilgisayar Cebiri Sistemleri - 25-27 Mayıs - 2011
11 TUTKUN, O.F.;OKAY, S. - BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - 05-08.10 - 2011 - SAU
12 TUTKUN, O.F.;AKSOYALP, Y. - YENİÇAĞDA ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ - 16-18.05 - 2010 - SAU
13 Tutkun, F.,Ö., Erdoğan Gür.,D., & Arslan, S - İnternet Sitelerinin Eğitim ve Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Etkinlikleri İle İlgili Amaçlarını Karşılama Düzeyi - Nisan 26-28 - 2010
14 Tutkun, F.,Ö., Erdoğan Gür.,D., & Arslan, S - Çeşitli Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları İnternet Siteleri Ve Bu Siteleri Kullanma Düzeyleri - 29 Nisan – 2 Mayıs - 2010
15 TUTKUN, O.F. - KÜRESEL SÜREÇTE ULUSLAR ARASI EĞİTİM DEĞERLERİ - 11-14.06 - 2006 - SAU
16 TUTKUN, O.F. - TURKISH HIGHER EDUCATION: BEGINNING TO PRESENT - 20-22.11 - 1998 - SAU
17 TUTKUN, O.F. - MADRASA AS A HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN ISLAMIC CULTURE - 18-21.03 - 1998 - SAU
18 TUTKUN, O.F. - AN HISTORICAL REVIEW OF THE TURKISH HIGHER EDUCATION - 12-13.03 - 1997 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Tutkun, Ö.F., İlhan, H, Gür-Erdoğan, D. DUYGU GÜR ERDOĞAN; ÖMER FARUK TUTKUN; - Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. - 2015
2 ZEYNEP DEMİRTAŞ; SERHAT ARSLAN; ÖMER FARUK TUTKUN; - Yenilenen 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri  - 2014
3 ÖMER FARUK TUTKUN; - Revize Bloom taksonomisinin genel yapısı: gerekçeler ve değişiklikler. - 2014
4 Demirtaş, Z., Arslan, S., Yarar, İ. ve Tutkun, Ö. F.ÖMER FARUK TUTKUN; - Yenilenen 5.sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. - 2014
5 Tutkun, Ö. F., Demirtaş, Z., Gür Erdoğan, D. ve Arslan, S. ÖMER FARUK TUTKUN; - Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi ve Revize Edilen Taksonominin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.  - 2014
6 Tutkun, Ö. F. , Gür Erdoğan D. ve Demirtaş, Z. - Eğitim programları ve öğretim uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi - 27-28 May 2013 - 2013
7 Tutkun, Ö. F., Öztürk, B., ve Gür Erdoğan, D. - Secondary school students’ levels of visual mathematics literacy self-efficacy perception. - 26-29 August - 2013
8 Okay, S. ve Tutkun - Factors effecting leisure time activities according to vocational high school students. - December 13-15 - 2012
9 Tutkun, Ö. F., Güzel, D., Köroğlu, M. ve İlhan, H - Bloom’s revised taxonomy and critics on it. - 3-5, May - 2012
10 Tutkun, Ö. F. ve Lök, P. - Cases about orientation of primary school students to out-of-school time activities. - June 05-07 - 2012
11 Tutkun, Ö. F. ve Koç, M - Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin hedeflerine ulaşma derecesi - 28-30 Kasım - 2001 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Altunanahtar, M. ve Tutkun, Ö. F.ÖMER FARUK TUTKUN; - Öğretmenlerin ilkyardım yeterlik algıları. - 2014
2 Bozkurt, M. A. ve Tutkun, Ö. F. ÖMER FARUK TUTKUN; - Antik Yunan ve Antik Roma’da eğitim anlayışı ve uygulamaları - 2014
3 Tutkun, Ö. F., Karabacak, K., Erdoğan, G. D., Demirtaş, Z. ve Arslan, S. - Sakarya ili merkez ilçelerinde ilköğretim öğrencilerinin oku dışı zamanlarını değerlendirme şekilleri ve bunu etkileyen faktörler - 21-31, 19 Aralık - 2012
4 TUTKUN, O.F.;AKSOYALP, Y. - 21. yüzyılda program geliştirme: Yeni yönelimler, kavramlar ve anlayışlar. - 13-15.05 - 2010 - B-SAU-1426
5 TUTKUN, O.F.;ACAR, V.; BICAK, B.;PEKTAS, S. - Eğitim programları değerlendirme ölçeği (EPDÖ). - 01-03.10 - 2009 - B-SAU-1424
6 Koç, M., Tutkun, Ö. F., Bölükbaş, O. ve Polat, Ü. - Atfetme tarzları ve sağlık arasındaki ilişki - 28-30.09 - 2005 - SAU
7 Çelik, İ. Koç, M. Tutkun, F - İlköğretim Çağı Çocuklarda Depresyon Düzeyi - 28–30 Eylül - 2005 - SAU
8 Tutkun, F. , Koç, M., Köksal E. A. - Üniversitenin sosyo-ekonomik değişime etkisi: Niğde üniversitesi örneği - 27-30 Eylül - 2000 - SAU
9 Tutkun, Ö. F., Koç, M., Ada, Ş., Köksal, A. E. - Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Hedeflere Ulaşma Derecesinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi - 27-30 Eylül - 2000 - SAU
10 Tutkun, Ö. F., Koç, M., Ada, Ş. ve Köksal, A. E. - Öğretmenlik uygulaması dersinin hedeflere ulaşma derecesinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. - 27-30 Eylül - 2000 - SAU
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Tutkun, Ö. F. ve Öztürk, B. - Geogebra yazılımının Matematik öğretiminde erişiye etkisi - 27-29 Eylül - 2012
2 Tutkun, Ö. F., Karabacak, K., Gür Erdoğan, D., Demirtaş, Z. ve Arslan, S. - İlköğretim Öğrencilerinin OKul Dışı Zamanlarında Her Hangi Bir Etkinliğe Katılamamasının Nedenleri ve Bunu Etkileyen Faktörler - 27-29 Eylül - 2012 - SAU
3 Sezer, A. Koç, M. Tutkun, F., Polat, Ü - Coğrafya Derslerinde Öğretim Materyali Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri - 6–9 Temmuz - 2004 - SAU
4 Tutkun, Ö. F., Koç, M. Polat, Ü. ve Bölükbaş, O. - Gelişen ve Değişen Konjuktürde Türk Milli Eğitim Sisteminde Okul ve Öğretmen Profili - 6–9 Temmuz - 2004 - SAU
5 Koç, M. Tutkun, Ö. F., Sezer, A., Bölükbaş, O. ve Polat, Ü. - Türk Annesinin Ruh Sağlığı - 6–9 Temmuz - 2004 - SAU
6 TUTKUN, O.F. - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER - 24.11 - 2002 - SAU
7 Koç, M. Tutkun, F. Uçan, M., - Öğrenme Güçlüğü Nedeni Zihinsel Olmayan Öğrencilerin Algılama Bütünleştirme ve Anlatma Süreçlerini Etkileyen Faktörler - 11–13 Kasım - 2001 - SAU
8 Tutkun, Ö. F. - Yeniden yapılanma sürecinde fakülte- uygulama okulu işbirliği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. - 10-12.05 - 2000 - B-SAU-1427
2.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 TUTKUN, O.F.;UNAL, E. - Okulun fiziksel ve sosyal yeterliklerinin akademik ve sosyal başarıya etkisi. - 29-31.05 - 2002 - B-SAU-1425
2 TUTKUN, O.F.;KOC, M.;UCAN, M. - Öğrenme güçlüğü nedeni zihinsel olmayan öğrencilerin algılama bütünleştirme ve anlatma süreçlerini etkileyen faktörler. - 11-13.11 - 2001 - B-SAU-1430
3 TUTKUN, O.F.;KOKSAL, A.K. - Türkiye'de çocuk hakları ve çocuklara şiddet uygulamama. - 07-09.06 - 2001 - B-SAU-1429
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Tutkun, Ö. F. ve Aksoyalp, Y. - Discussions about Leadership in Different Fields, - Bloomington: iUniverse, Inc. - pp.25 - 2012
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 ÖMER FARUK TUTKUN; - Sınıf Yönetimi, Sınıf yerleşim düzeni  - PegemA Yayınları. - Vol.15. Baskı - pp.Böl. 8, 235-265, - 2014
2 Tutkun, Ö. F. - Sınıf yerleşim düzeni, 8. Bölüm., Sınıf Yönetimi, (Edt. Z. Kaya), - PegemA Yayınları. - 2013
3 Tutkun, Ö. F. - Sınıf yerleşim düzeni, 8. Bölüm., Sınıf Yönetimi, (Edt. Z. Kaya), - PEGEMA YAYINLARI - pp.31 - 2012 - SAU
4 Tutkun, Ö. F. - Sınıf yerleşim düzeni, 8. Bölüm, Sınıf Yönetimi, (Edt. Z. Kaya), - PegemA Yayınları. - 2011
5 TUTKUN, O.F. - ÇOCUĞUN OKUL DIŞI ZAMANINI DEĞERLENDİRMESİNDE ANNE-BABA VE OKULUN SORUMLULUKLARI. ÖĞRETMENİN DÜNYASI (EDT. A. M. SÜNBÜL), - ODUNPAZARI BELEDİYESİ YAYINLARI-10, EĞİTİM DİZİSİ-3 - pp.13 - 2005 - SAU
6 TUTKUN, O.F. - ÇOCUĞUN OKUL DIŞI ZAMANINI DEĞERLENDİRMESİNDE ANNE-BABA VE OKULUN SORUMLULUKLARI. EĞİTİMDE YENİ BAKIŞLAR 2 (EDT. A. M. SÜNBÜL) - MİKRO YAYINCILIK. - pp.10 - 2003 - SAU
7 Tutkun, Ö. F. - Okul ve sınıf ortamı. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (Edt. A. Türkoğlu), Böl. 10 - Mikro Yayıncılık - pp.30 - 2002 - SAU
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Tutkun, Ö. F. (Çev. Editorü), Okay, S. ve Şahin, E. - Psychology of Learning for Instruction. - New York: Pearson Education, Allynn & Bacon. - pp.528 - 2012
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Tutkun, Ö. F.ÖMER FARUK TUTKUN; - Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pedagojik Formasyon Programı, SaÜ UZEM - - Vol. - pp. - 2014
2 Tutkun, Ö. F. - Eğitimin Kuramsal Temelleri. SaÜ UZEM. - 2013
3 Tutkun, Ö. F. - Öğrenme-Öğretme Kuramları. SaÜ UZEM. - 2013
4 Tutkun, Ö. F. - Eğitimde Program Geliştirme. SaÜ UZEM. - 2013
5 Tutkun, Ö. F. - Eğitimde Planlama. DESDEP. - 2012
6 Tutkun, Ö. F. - Eğitimde Program Geliştirme. SaÜ UZEM. - 2012
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Ömer Faruk Tutkun,Yücel ÇELİK - İlköğretim 5. Sınıf İngilizce Öğretiminde Analoji (Benzetim) Tekniğinin Erişiye Etkisi - Vol. 3000 - DOI : Devam dilekçesi bekleniyor - 2012-70-01-017 - 2012
2 Ömer Faruk Tutkun,Hilal İLHAN - Bütüncül Fiziksel Tepki Yönetimine Dayalı Hikaye Anlatımı ile Kelime Öğretiminin Etkililiği - Vol. 3000 - DOI : Devam dilekçesi bekleniyor - 2012-70-01-023 - 2012
3 TUTKUN, O.F. - ÖĞRENCİ ÖDEVİNE VELİ YARDIMI - SEMİNER-SAKARYA EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ (SEBAP) - DOI : Tamamlandı - 1 - 2010 - SAU
4 TUTKUN, O.F. - ÇAĞDAŞ YÖNTEM VE TEKNİKLER - SAKARYA EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA PROJESİ (SEBAP) - DOI : Tamamlandı - 2 - 2010 - SAU
5 ÖMER FARUK TUTKUN,REZAN GÜNEY - Halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslara katılan bireylerin kursları tercih nedenleri ve beklentilerine ulaşma düzeyi (Sakarya İli örneği) - Vol. 1500 - DOI : Durduruldu - 2009-60-01-016 - 2009
6 Niğde Valiliği - Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Projesi - DOI : Tamamlandı - 2001
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Doç. Dr. Ömer Faruk Tutkun, Öğr. Gör. Dr. Kerim Karabacak, Arş. Gör. Dr. Zeynep Demirtaş, Arş. Gör. Duygu Gür Erdoğan, Arş. Gör. Serhat Aslan - Sakarya ili ve ilçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Geçirme Şekilleri ve Bunu Etkileyen Faktörler - Vol.24.5 - DOI : Tamamlandı - 2102-06-00-001 - 2012
2 Ömer F. TUTKUN,Ö. Faruk TUTKUN,Kerim KARABACAKDuygu GÜR ERDOĞAN,Zeynep DEMİRTAŞ,Serhat ARSLAN - Sakarya İli ve İlçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Geçirme Şekilleri ve Bunu Etkileyen Faktörler - Vol. 24500 - DOI : Tamamlandı - 2012-06-00-001 - 2012
3 TUTKUN, O.F. - SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) DOĞA EĞİTİMİ PROGRAMI- UZMAN - DOI : Tamamlandı - 7 - 111BO63 - 2011 - SAU
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. Zeynep DEMİRTAŞ, Dr. Kerim KARABACAK, Duygu Gür ERDOĞAN, Serhat ASLAN, - Sakarya ili ve ilçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Geçirme Şekilleri ve Bunu Etkileyen Faktörler - Vol.24000 - DOI : 1 - 2102-06-00-001 - 2012
7.2-ULUSAL BOYUTTA PERFORMANSA DAYALI YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİŞİSEL SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI BULUNMAK :
1 Gökkuşağı Programı, Radyo Manas FM - 19 Nisan - 2006
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 ÖMER FARUK TUTKUN; - Journal Section Editor-Dergi Bölüm Editörü. International Journal of Human Science (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), ISSN: 1303-5134 - 2014
2 International Journal of Human Science, ISSN: 1303-5134 - 2013
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Öğretim Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. (Driscoll, M. P. (2005). Psychology of Learning for Instruction - 2012
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - International Journal of Human Sciences, (1)  April 2014,  - Vol.2 - 2014
2 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - International Journal of Human Sciences,  (2)  November 2014.  - Vol.2 - 2014
3 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), January 2014, - Vol.2 - 2014
4 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - International Online Journal of Educational Sciences (IOJES),  February 2014. - Vol.2 - 2014
5 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - Mevlana International Journal of Education, April 2014. - Vol.2 - 2014
6 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - European American Journals (eaj), April 2014  - Vol.2 - 2014
7 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - International Research Journal of Teacher Education, September 2014. - Vol.2 - 2014
8 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2014. - Vol.2 - 2014
9 ÖMER FARUK TUTKUN; - Akademik İncelemeler Dergisi, Nisan 2014,  - Vol.2 - 2014
10 ÖMER FARUK TUTKUN; - Akademik İncelemeler Dergisi, Ağustos 2014. - Vol.2 - 2014
11 ÖMER FARUK TUTKUN; - Yönetim Bilimleri Dergisi, Ocak 2014. - Vol.2 - 2014
12 ÖMER FARUK TUTKUN; ÖMER FARUK TUTKUN; - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eylül 2013. - Vol.2 - 2014
13 Eurasian Journal of Educational Research (EJER), January. - Vol.1 - 2013
14 The Online Journal of Counseling and Education, (TOJCE) - Vol.2 - 2013
15 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.2 - 2013
16 Sakarya University Journal of Education (SUJE), - Vol.2 - 2013
17 Education and Science - Vol.1 - 2013
18 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Vol.2 - 2013
19 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.2 - 2013
20 Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2013
21 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2012
22 Eurasian Journal of Educational Research (EJER) - Vol.1 - 2012
23 Education and Science - Vol.1 - 2012
24 Sakarya University Journal of Education (SUJE) - Vol.2 - 2012
25 The Online Journal of Counseling and Education, TOJCE - Vol.2 - 2012
26 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.2 - 2011
27 Global Journal of Educational Research (GJER) - Vol.2 - 2011
28 Educational Research and Reviews - Vol.2 - 2011
29 Ege Eğitim Dergisi ve Ege Eğitim Online - Vol.3 - 2011
30 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2011
31 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2010
32 International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.2 - 2010
33 Educational Research and Reviews - Vol.2 - 2010
34 The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) - Vol.1 - 2010
35 International Journal of Human Sciences - Vol.2 - 2010
36 Eurasian Journal of Educational Research - Vol.1 - 2008
37 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2008
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Tutkun, Ö. F. - Yurt Dışı Lisans Üstü Eğitim Bursu - Yüksek Öğretim Kurumu - 1993
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Tutkun, Ö. F. - SAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yayın Teşvik Ödülü - SaÜ - 2011
2 Tutkun, Ö. F. - Yayın Teşvik Ödülü - TÜBİTAK - 2011
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Dışı zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Değerlendirme Şekillerini Etkileyen Faktörler. - Okay, S - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2012
2 - İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Saatleri Dışında Kalan Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Bu Şekilleri Etkileyen Faktörler (Kocaeli İli Örneği). - Arısoy, P. - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2012
3 - Geogebra Matematik Yazılımın İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Trigonometri ve Eğim Konuları Öğretiminde, Öğrenci Başarısına ve Van Hiele Geometri Düzeyine Etkisi. - Öztürk, B - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2012
4 - İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okul Saatleri Dışında Kalan Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Değerlendirme Şekillerini Etkileyen Faktörler - Arısoy, P. - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM - 2011
5 - GeoGebra Yazılımının İlköğretim 8. Sınıf Matematik Öğretiminde, Öğrenci Erişisine ve Van Hiele Geometri Düzeyine Etkisi - Öztürk, B. - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM - 2011
6 - Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Değerlendirme Şekilleri ve Değerlendirme Şekillerini Etkileyen Faktörler - Okay, S. - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM - 2011
7 - Öğretmen Adaylarının Şiddete Karşı Tutumları - Harman, A. - ISSN : - Niğde Üniversitesi, - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2010
8 ÖMER FARUK TUTKUN - İlköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Duygusal Zeka Yeterliklerini Kullanma Düzeyi ve Çocukluk Çağı Depresyonu: İstanbul Avrupa Yakası Örneği. - Adıyaman, B. - ISSN : - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2010
9 - İlköğretim 4. Sınıfta İngilizce Öğretiminde Drama Yönteminin Erişiye Etkisi - Akdağ, N. - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2010
10 - İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Duygusal Zeka Yeterliliklerini Kullanma Düzeyi ve Çocukluk Çağı Depresyonu (İstanbul Avrupa Yakası Örneği) - Adıyaman, B. - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ - 2009
11 - Fail ve Mağdur Gözüyle Kapkaç. - Tekkılıç, A - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Programları ve Öğretim - 2007
12 - İlköğretim I. Kademe Bilgisayar Dersi için Bir Ders İçeriği Önerisi - Bölükbaş, O - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2005
13 - Öğretmen Anıları - Bakır, L - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2005
14 - Polis Meslek Yüksek Okullarında Okutulan İnsan Hakları Dersinin Uzman Görüşlerine Göre İşlevselliği - Uğur, N - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2005
15 - İlköğretimde İngilizce Öğretiminde Oyun Tekniğinin Erişiye Etkisi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Taşlı, F - ISSN : - Niğde Üniversitesi, - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2003
16 - Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Davranışsal Yeterliklerinin Öğrencilerce Değerlendirilmesi - Bolat, F - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2002
17 - Tarihi Süreç İçerisinde Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu, Organizasyonu, Fiziksel Yapılanması. Aday Seçme Şekli, Eğitim programları ve Öğretim Süreçleri Üzerine Bir Araştırma - Kaynar, S - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2002
18 - Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Yaklaşımları (Niğde İl Örneği) - Urlu, R - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2002
19 - Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri ve Karşılaştıkları Güçlükler. - Çakıroğlu, A - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2001
20 - Okulun Fiziksel ve Sosyal Yeterliklerinin Akademik ve Sosyal Başarıya Etkisi. Niğde Üniversitesi, - Ünal, E - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2001
21 - Okullardaki Rehberlik Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Güçlükler - Güvenç, M - ISSN : - Niğde Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü. - Eğitim Programları ve Öğretim - 2001
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
2 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 EĞİTİMİN KURAMSAL TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
4 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME-ÖĞRETME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
7 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
8 BİTİRME PROJESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 3 - 2013
9 Eğitimde Program Değerlendirme - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 Öğrenme-Öğretme Süreçleri - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
11 Yetişkin Eğitiminde Öğrenme-Öğretme - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 Uzmanlık Alanı - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
13 Danışmanlık - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
14 Öğrenme-Öğretme Süreçleri - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
15 Eğitimde Program Geliştirme - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
16 Eğitimin Kuramsal Temelleri - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
17 Öğrenme-Öğretme Kuramları - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
18 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
19 Öğrenme Kuramları - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 Öğrenme-Öğretme Süreçleri - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME-ÖĞRETME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
25 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
26 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
27 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
28 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
31 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
32 EĞİTİMDE,KALİTE ARAYIŞLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
33 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
34 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
35 TÜRK EĞİTİM TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
36 TÜRK EĞİTİM TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
37 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
38 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
39 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
40 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
41 ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
42 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Eğitim Bilimine Girş - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 Eğitim Bilimine Girş - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
3 Eğitim Bilimine Girş - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 Eğitim Psikolojisi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2013
5 Eğitim Psikolojisi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2013
6 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 Topluma Hizmet Uygulamaları - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 1 - 2013
8 Topluma Hizmet Uygulamaları - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.5 - ISSN : 2 - 2013
9 Okullarda Gözlem - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
10 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
11 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
12 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
15 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
16 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
17 Rehberlikte Program Geliştirme - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
18 Rehberlikte Program Geliştirme - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
19 Kurum Deneyimi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
20 Kurum Deneyimi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
21 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
22 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
23 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
24 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
25 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
26 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
27 OKULLARDA GÖZLEM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
28 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
29 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
30 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
31 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
32 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
33 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
34 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
35 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
36 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
37 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
38 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
39 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
40 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
41 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
42 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
43 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
44 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
45 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
46 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
47 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
48 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
49 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
50 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2011
51 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
52 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
53 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
54 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
55 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
56 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
57 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
58 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
59 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
60 KURUM DENEYİMİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2011
61 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
62 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
63 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
64 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
65 FELSEFE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
66 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
67 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
68 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
69 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2010
70 EĞİTİM FELSEFESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
71 FELSEFE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
72 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
73 EĞİTİM FELSEFESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
74 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2010
75 FELSEFE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
76 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
77 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
78 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
79 OKULLARDA GÖZLEM - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
80 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 ÖMER FARUK TUTKUN; - International Conference on New Horizons, Hall Amsterdam, 25-27 June 2014, Paris, France.   - 2014
2 ÖMER FARUK TUTKUN; - International Counseling and Education Conference, Hall 3, 26-28 May 2014, Istanbul, Turkey. - 2014
3 • International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2013), - 2013
4 • International Counseling and Education Conference (ICEC 2012), - 2012
5 • 3rd International Science and Technology Conference (ISTEC 2012), - 2012
6 Future of Higher Education-Bologna Process Researchers’ Conference”, (Sakarya Üniversitesi Adına Panelist), Bucharest, Romania - 2011
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Salon 3, 12 Haziran 2014, Sakarya. - 2014
2 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Dergi Bilim Kurulu: The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), - 2014
3 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Dergi Bilim Kurulu: Sakarya University Journal of Education (SUJE),  - 2014
4 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Dergi Bilim Kurulu: International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), (Executive Peer-Reviewers - 2014
5 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Dergi Bilim Kurulu: International Journal of Human Sciences - 2014
6 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Konferans Bilim Kurulu: International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya University, 3-5 December, 2014, Sakarya, Turkey. - 2014
7 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Konferans Bilim Kurulu: International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris, France.  - 2014
8 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Konferans Bilim Kurulu: International Educational Technology Conference, September 3-5, 2014, Chicago, USA. - 2014
9 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Konferans Bilim Kurulu: I. Eurasian Educational Research Congress, April 24-26, 2014, Istanbul, Turkey. - 2014
10 ÖMER FARUK TUTKUN; - Ulusal Konferans Bilim Kurulu: III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Bilim&Hakem Kurulu, 12 Haziran 2014. - 2014
11 ÖMER FARUK TUTKUN; - Uluslararası Konferans Hakem Kurulu:  I. Eurasian Educational Research Congress (International EJER 2014), 24-26 April, 2014. İstanbul. - 2014
12 ÖMER FARUK TUTKUN; - Ulusal Konferans Hakem Kurulu: III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 12 Haziran 2014, Sakarya. - 2014
13 ÖMER FARUK TUTKUN; - “International Conference on Quality in Higher Education”, Audience, Sakarya University Conference Center, Sakarya, 3-5 December 2014.   - 2014
14 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Danışman, TÜBİTAK Proje No: 1059B…, Aralık 2014. - 2014
15 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Danışman, TÜBİTAK Proje No: 1059B…, Aralık 2014. - 2014
16 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Danışman, TÜBİTAK Proje No: 1059B…, Aralık 2014. - 2014
17 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Danışman, TÜBİTAK Proje No: 1059B…, Aralık 2014. - 2014
18 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Danışman, TÜBİTAK Proje No: 1059B…, Aralık 2014. - 2014
19 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Danışman, TÜBİTAK Proje No: 1059B…, Aralık 2014. - 2014
20 ÖMER FARUK TUTKUN; - Dış Değerlendirici, TÜBİTAK Proje No: 112K…,Eylül 2014. - 2014
21 “21. Yüzyıl İnsan Nitelikleri ve Milli Müfredat Politikalarımız”, Panelist, 21. Yüzyılda Milli Eğitimimizde Yeni Arayışlar ve Bazı Hal Çareleri Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29 Nisan 2014. - 2014
22 ÖMER FARUK TUTKUN; - Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER), - 2014
23 Bilim Kurulu Üyeliği, The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) - 2013
24 Bilim Kurulu Üyeliği, Sakarya University Journal of Education (SUJE) - 2013
25 Bilim Kurulu Üyeliği, International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2013
26 Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER) - 2013
27 Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Çalıştayı - 2013
28 Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. - KONFERANS BİLİM KURULU: VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11 Mayıs - 2013
29 Sakarya University and Governors State University - KONFERANS BİLİM KURULU: International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2013) - 2013
30 KONFERANS BİLİM KURULU: International Conference Psychology Education, Guidance & Counseling - 2013
31 Istanbul Commerce University - KONFERANS BİLİM KURULU: 2nd International Counseling and Education Conference (ICEC 2013) - 2013
32 KONFERANS BİLİM KURULU: 3rd International Conference on New Horizons in Education, - 2012
33 KONFERANS BİLİM KURULU: ICEC International Counseling and Education Conference - 2012
34 Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. Zeynep DEMİRTAŞ, Dr. Kerim KARABACAK, Duygu Gür ERDOĞAN, Serhat ASLAN - SAKARYA'da Eğitimi İzleme Çalışma Raporu "İlköğretim Öğrencilerinin OKul Dışı Zamanlarında Her Hangi Bir Etkinliğe Katılamamasının Nedenleri ve Bunu Etkileyen Faktörler" - 19.12.2012 - 2012
35 Sakarya, Bilim Kurulu: II. Sakarya Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, 21-22 Haziran - 2012
36 Sakarya Üniversitesi - Yükseköğretimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı - 2012
37 Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER) - 2012
38 Bilim Kurulu Üyeliği, International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2012
39 Bilim Kurulu Üyeliği, Sakarya University Journal of Education (SUJE) - 2012
40 Bilim Kurulu Üyeliği, • The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) - 2012
41 Tutkun, Ö. F. - Bilim Kurulu Üyeliği, International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2011
42 3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri Semineri - 2011
43 Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER) - 2011
44 ÖMER FARUK TUTKUN; - Panelist, TÜBİTAK Proje Değerlendirme Paneli, Nisan 2011. - 2011
45 DERGİ BİLİM KURULU: • The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED) - 2011
46 DERGİ BİLİM KURULU: • Sakarya University Journal of Education (SUJE) - 2011
47 Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü - Eğiticilerin Eğitimi” Programı - 2011
48 İŞKUR Genel Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Yetiştirme Programı - Eylem Planı Hazırlama - 2011
49 1. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Çalıştayı”, Panalist, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 2011
50 Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Okullarda Güvenli Eğitim ortamlarının Sağlanması, İl Yürütme Kurulu Üyesi - 2011
51 KONFERANS BİLİM KURULU: International Educational Technology Conference (IETC 2011), - 2011
52 KONFERANS BİLİM KURULU: New Trends on Global Education Conference (GEC-2011), - 2011
53 KONFERANS BİLİM KURULU: International Conference on New Horizons in Education 23-25 June - 2010
54 Dergi Bilim Kurulu : • International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2010
55 Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER) - 2010
56 Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖ-DER) - 2009
57 Sosyal Bilimler Paneli, , Bilim İnsanı Destekleme Dairesi (BİDEB), TÜBİTAK - 2009
58 Türk Eğitim Derneği 80. Yıl Uluslar Arası Eğitim Forumu - “Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifler.” - 2008
59 Niğde Belediyesi ve Şoförler Odası İşbirliği - Halkla İlişkiler ve Nezaket Kuralları” Semineri - 2008
60 Sakarya İlköğretim Okulu, Niğde, - Eğitim Açısından Anne-Baba Rolü” Semineri - 2008
61 İl Emniyet Müdürlüğü - Kişisel Eğitim ve Kişisel Gelişim” Semineri - 2008
62 Niğde Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü - Öğrenci Taşımacılığı Yapacak Servis Şoförlerinin Eğitimi” Semineri - 2008
63 "UNESCO Herkes İçin Eğitim ve Türkiye'nin Öncelikleri Çalıştayı" - 2008
64 Cumhuriyet Savcılığı, Niğde - Yetişkin Psikolojisi” semineri (Şartlı Tahliye Edilmiş Mahkumlara), - 2007
65 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Ders Araç ve Gereçleri” Hazırlayıcı Eğitim Semineri - 2005
66 Niğde Üniversitesi - Yurt Dışı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu - 2005
67 Niğde Üniversitesi - Erasmus Bölüm Proje Koordinatörü - 2005
68 Niğde Üniversitesi - Avrupa Birliği Programlarından Sorumlu Koordinatör Birimi - 2005
69 Niğde Üniversitesi - Erasmus Bölüm Proje Koordinatörü - 2004
70 Niğde Üniversitesi - Avrupa Birliği Programlarından Sorumlu Koordinatör Birimi - 2004
71 Niğde Üniversitesi - Yurt Dışı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu - 2004
72 Dergi Bilim Kurulu : • Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2004
73 Niğde Valiliği, Eğitim Çalışma Grubu - Türkiye Stratejileri ve Hedefleri Oluşturulması Projesi - 2003
74 Niğde Üniversitesi - Yurt Dışı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu - 2003
75 Niğde Üniversitesi - Erasmus Bölüm Proje Koordinatörü - 2003
76 Niğde Üniversitesi - Avrupa Birliği Programlarından Sorumlu Koordinatör Birimi - 2003
77 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Cumhuriyet Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyesi - 2003
78 Anadolu Öğretmen Lisesi - Üniversite Yaşamı ve Uyum” konulu söyleşi - 2003
79 Polis Meslek Yüksek Okulu - Stres Yönetimi ve Problem Çözümü” konulu konferans - 2003
80 İl Jandarma Komutanlığı, Niğde - İnsan Hakları ve Korunması” Semineri, - 2003
81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyesi - 2003
82 Niğde Valiliği - İl Milli Eğitim ve Gençlik Komisyonu Üyesi - 2003
83 Dergi Bilim Kurulu : • Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2003
84 Dergi Bilim Kurulu : • Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2002
85 Niğde Valiliği - İl Milli Eğitim ve Gençlik Komisyonu Üyesi - 2002
86 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Cumhuriyet Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyesi - 2002
87 Niğde Valiliği - İl Yıllığı Hazırlama Komisyonu - 2002
88 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyesi - 2002
89 Çiftlik İlçesi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - İlköğretim okulunda sürekli devamsızlığı görülen öğrencilerin ve kızların okula devamlarının sağlanması ve velilerin motivasyonu - 2002
90 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyesi - 2001
91 “Öğretmen Yetiştirmede Nitelik ve Nicelik Sorunu.” Öğretmen Yetiştirme ve Karşılaşılan Sorunlar Paneli - 2001
92 Öğretmen Yetiştirme ve Karşılaşılan Sorunlar Paneli, Niğde Üniversitesi, 16 mart - 2001
93 İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Çevik Kuvvet Şubesi - İletişim ve Sempati Semineri - 2001
94 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Cumhuriyet Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyesi - 2001
95 Niğde Valiliği - İl Milli Eğitim ve Gençlik Komisyonu Üyesi - 2001
96 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Cumhuriyet Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Üyesi - 2000
97 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyesi - 2000
98 Polis Meslek Yüksek Okulu - Polis Meslek Yüksek Okulunda Görevli Öğretim Elemanlarının Formasyonunu Arttırma Semineri - 2000
99 Merkez Nezihe Tahsin Kitapçı İlköğretim Okulu - Etkili İletişim” semineri - 2000
100 Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal ve Psikolojik Yönü Paneli, Niğde Üniversitesi, 24 Kasım - 2000
101 Geçmişten Günümüze Öğretmenlik Mesleği Paneli, Niğde Üniversitesi, 16 Mart - 2000
102 “Geçmişten Günümüze Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme.” Geçmişten Günümüze Öğretmenlik Mesleği Paneli, - 2000
103 Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Rolü.” Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal ve Psikolojik Yönü Paneli, - 2000
104 “Fakülte- Uygulama Okulu işbirliği.” Fakülte-Okul İşbirliği Paneli - 1999
105 Fakülte-Okul İşbirliği Paneli, Niğde Üniversitesi, 9 Ekim, - 1999
106 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi - YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Akreditasyon Yaz Kursu - 1999
107 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi - YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi Semineri - 1999